Stránky

Parkovanie - ďalšie (ne)riešenie časť III.

Všetko to začalo, dalo by sa povedať, týmto nápadom (článkom) - Parkovací systém pomôže Prešovčanom

Cieľom pani primátorky je zabezpečiť, aby mal každý obyvateľ jedno parkovacie miesto - zaujímavý nápad, najmä keď sama priznáva, že kapacity na to nestačia.
Sľubovali si od toho, že vyženú návštevníkov zo sídliskových parkovísk. Nápad je to, žiaľ, už od začiatku zlý. Zavedením poplatku za parkovanie, sa áut nezbavíme, poplatok ich totiž bude oprávňovať naďalej používať parkovacie miesto, avšak smutnému obyvateľovi to miesto navyše neprinesie. Tak ako im chce pomôcť?
Plánovalo sa postaviť 1200 miest i keď podľa neoficiálnych správ (nemôžu byť oficiálne, lebo mesto nemá zákonné právo dostať sa k informácii o vlastníctve vozidiel obyvateľmi) chýba 5000. Tak ako im che pomôcť?
Odmietame rovnako i prehnané názory rádoby eko-aktivistov, že to prinúti ľudí nemať auto. Obmedzovať ľudí na osobnom majetku je už pritenký ľad a takouto matematikou by jedného dňa mohol niekto iný dôjsť ku kalkulácii, veď ani ten byt vlastne človek nepotrebuje, ani vodu, atď...

Takže prečo je vlastne dôležité odmietnuť zavedenie spoplatneného parkovania? Lebo neprinesie žiadne riešenie tohto problému.

Občania sa musia postaviť polovičatým riešeniam mesta, ktoré by poriadok i tak nepriniesli. Otvorme si oči a priznajme, že problém vznikol, (ak aj nie, tak minimálne nahral do kariet tým, ktorí potrebujú na základe lži o riešení problému s parkovaním, vytiahnuť viac peňazí od občanov) bezohľadnou a nelogickou výstavbou obchodných centier na sídliskách. Mesto má dnes vypracovaný dopravný masterplan, ktorý túto skutočnosť jednoznačne spomína a pripisuje zhoršenie dopravy práve výstavbe obchodných centier v  obytných oblastiach. Prvotným problémom bol Max, ktorého návštevníci začali využívať veľmi limitované parkovacie plochy obyvateľov okolitých ulíc. Tam aj problém vznikol. No vyženie spoplatnenie týchto návštevníkov z centier? Myslí si niekto, že ostanú poloprázdne? To ani náhodou. Len občania, ktorí si zaplatia neužitočnú rezidentskú kartu, naďalej nebudú mať kde parkovať.