Stránky

Prerokovanie Petície za zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov

 Milí čitatelia,

po dlhšej prestávke sa opäť venujeme problematike parkovania.

Tentoraz sa na pretras dostala dlho očakávaná Petícia proti VZN o parkovaní. Poslanci mestského zastupiteľstva ju ako bod 18.1. prerokovávali na 13. zasadaní MsZ dňa 24.6.2020.

Záznam z tohto zasadnutia si môžte pozrieť na tomto linku. Samotné hlasovanie o bode 18.1. sa začína približne v čase 6:51:50

Žiaľ, podľa očakávaní poslanci zamietli Petíciu aj keď je dobré podotknúť, že to nebolo jednohlasne.

Hlasovanie prebehlo v pomere 13:4, ďalší traja poslanci sa zdržali a jeden nehlasoval.