Stránky

Nová webstranka o parkovaní

Vážení občania,
mesto v snahe presvedčiť čo najväčšiu časť obyvateľstva o legalite a potrebe zavedenia spoplatneného parkovania aj na sídliskách spustilo vlastnú webstránku venovanú novému VZN.

Nájsť ju môžte na adrese https://parkovanie.presov.sk/

Už v najbližšej dobe si jednotlivé body uvedené ako výhody pre občanov rozoberieme v samostatnom článku aby sa ľudia mohli pozrieť na vec aj z iného uhla pohľadu a sami zvážiť, nakoľko bude tento nový systém pre nich výhodný.