Stránky

Cap záhradníkom

 Súčasný stav v meste Prešov, ktorý nastal po tohtoročných voľbách by mohol mať aj takýto názov sťa prevzatý z klasických bájí.

Hádam len u nás je možné aby férovo sa predávajúci boháč, jedným šmahom ruky sebe prihodil a svojim občanom vzal...

No nie je to ten povestný cap, ktorý sa stal záhradníkom?

Další blud - výhradný pruh pre MHD

 Niet vhodnejšej doby plniť si predvolebné sľuby staré dve volebné obdobia na konci volebného obdobia a niet horšieho rozhodnutia než takého, čo len prehodí problémy na ramená niekoho iného a navyše potencionálne ohrozí zdravie  a životy občanov. 

Kým si jedni budú tlieskať čo za úžasné novinku pre mesto a občanov vymysleli, iní, a v tomto prípade dane platiaci prešovskí občania niekoľkých ulíc, si môžu hlavu trieskať. To preto, že urobiť z krajnice jazdný pruh je jednoduché, ale pomyslieť na dôsledky - to už sa v tom našom Prešove akosi nerobí.

Vytvorením jazdného pruhu na Sekčovskej ulici totiž zanikne niekoľko desiatok parkovacích miest a ako inak - bez náhrady. Obyvatelia niekoľkých ulíc si teda môžu hlavu lámať kam večer zaparkovať. Zjavne nie na tie sľubované parkovacie miesta čo mali pribudnúť. A tak sa nám situácia na jednom z najväčších sídlisk na Slovensku len pekne komplikuje.

Autor tohto "skvostného" nápadu sa zrejme nikdy nebol pozrieť, ako to na danej ulici vyzerá napr. počas rannej špičky. Je tu reálna hrozba, že to ranné dopravné zápchy dokonca zhorší. Všetky autá - bez ohľadu na plánovaný smer - totiž už budú musieť byť súčasťou zápachy v hlavnom smere do mesta. Takže všetci občania cestujúci iným smerom budú stáť v zápche tiež. 

Je zjavné, že uľahčenie dopravnej situácie nebolo hybnou silou tohto rozhodnutia. Je to jednoducho tak preto, že Sekčovská ulica je jedna z mála dostatočne širokých ulíc, kde sa dá pridať jazdný pruh bez stavebných zásahov - teda nákladov. Tak to proste urobme tam. No a čo, že zrušíme niekoľko desiatok parkovacích miest, no a čo, že zápcha bude dlhšia a obmedzovať viac ľudí. Hlavne, že sme to dokázali len za cenu dopravných značiek a splnili si staré a nepotrebné plány. A pritom sú iné lokácie, kde by bola jazdný pruh pre MHD oveľa potrebnejší. Smola.

Najhoršie je, že autori tohto chorého nápadu idú ohroziť zdravie a životy a v tomto prípade najmä detí. Pridať jazdný pruh na cestu kadiaľ prechádzajú deti do a z jednej z najväčších ZŠ nemožno totiž nazvať inak ako choré. Možno by mohli využiť podchod na danej ulici, ale to by najprv nesmel byť už niekoľko mesiacov zatvorený. 30 rokov doňho kvapkalo a každý bol spokojný. Tak prišiel úžasný nápad zrekonštruovať ho na takú úroveň, že je nepoužiteľný a zatvorený.

Neprivolávajme zlé, ale je tu reálna hrozba, že prvé dieťa vracajúce sa zo školy podľa zvyku vstúpi na krajnicu aby prešlo napr. aj cez neuskutočnený priechod pre chodcov (napriek predošlým sľubom, že priechod pribudne počas budovania cyklistického chodníka - mimochodom už niekoľko rokov hotového) na úrovni ulice Federátov alebo aj inde a...vyberte si už sami. Zmietne ho bus, alebo prvý frajer na aute alebo bicykli  skracujúci si cestu pruhom pre MHD. 

Kto tam nebol, nepochopí...

Takže tu v závere máme - pruh pre MHD, ktorý na danom mieste nikomu nechýbal; zhoršenie dopravnej situácie a dopravnej zápchy; zhoršenie parkovania; a v neposlednom rade priame ohrozenie zdravia a životov. Gratulujeme!