Stránky

Cap záhradníkom

 Súčasný stav v meste Prešov, ktorý nastal po tohtoročných voľbách by mohol mať aj takýto názov sťa prevzatý z klasických bájí.

Hádam len u nás je možné aby férovo sa predávajúci boháč, jedným šmahom ruky sebe prihodil a svojim občanom vzal...

No nie je to ten povestný cap, ktorý sa stal záhradníkom?

Další blud - výhradný pruh pre MHD

 Niet vhodnejšej doby plniť si predvolebné sľuby staré dve volebné obdobia na konci volebného obdobia a niet horšieho rozhodnutia než takého, čo len prehodí problémy na ramená niekoho iného a navyše potencionálne ohrozí zdravie  a životy občanov. 

Kým si jedni budú tlieskať čo za úžasné novinku pre mesto a občanov vymysleli, iní, a v tomto prípade dane platiaci prešovskí občania niekoľkých ulíc, si môžu hlavu trieskať. To preto, že urobiť z krajnice jazdný pruh je jednoduché, ale pomyslieť na dôsledky - to už sa v tom našom Prešove akosi nerobí.

Vytvorením jazdného pruhu na Sekčovskej ulici totiž zanikne niekoľko desiatok parkovacích miest a ako inak - bez náhrady. Obyvatelia niekoľkých ulíc si teda môžu hlavu lámať kam večer zaparkovať. Zjavne nie na tie sľubované parkovacie miesta čo mali pribudnúť. A tak sa nám situácia na jednom z najväčších sídlisk na Slovensku len pekne komplikuje.

Autor tohto "skvostného" nápadu sa zrejme nikdy nebol pozrieť, ako to na danej ulici vyzerá napr. počas rannej špičky. Je tu reálna hrozba, že to ranné dopravné zápchy dokonca zhorší. Všetky autá - bez ohľadu na plánovaný smer - totiž už budú musieť byť súčasťou zápachy v hlavnom smere do mesta. Takže všetci občania cestujúci iným smerom budú stáť v zápche tiež. 

Je zjavné, že uľahčenie dopravnej situácie nebolo hybnou silou tohto rozhodnutia. Je to jednoducho tak preto, že Sekčovská ulica je jedna z mála dostatočne širokých ulíc, kde sa dá pridať jazdný pruh bez stavebných zásahov - teda nákladov. Tak to proste urobme tam. No a čo, že zrušíme niekoľko desiatok parkovacích miest, no a čo, že zápcha bude dlhšia a obmedzovať viac ľudí. Hlavne, že sme to dokázali len za cenu dopravných značiek a splnili si staré a nepotrebné plány. A pritom sú iné lokácie, kde by bola jazdný pruh pre MHD oveľa potrebnejší. Smola.

Najhoršie je, že autori tohto chorého nápadu idú ohroziť zdravie a životy a v tomto prípade najmä detí. Pridať jazdný pruh na cestu kadiaľ prechádzajú deti do a z jednej z najväčších ZŠ nemožno totiž nazvať inak ako choré. Možno by mohli využiť podchod na danej ulici, ale to by najprv nesmel byť už niekoľko mesiacov zatvorený. 30 rokov doňho kvapkalo a každý bol spokojný. Tak prišiel úžasný nápad zrekonštruovať ho na takú úroveň, že je nepoužiteľný a zatvorený.

Neprivolávajme zlé, ale je tu reálna hrozba, že prvé dieťa vracajúce sa zo školy podľa zvyku vstúpi na krajnicu aby prešlo napr. aj cez neuskutočnený priechod pre chodcov (napriek predošlým sľubom, že priechod pribudne počas budovania cyklistického chodníka - mimochodom už niekoľko rokov hotového) na úrovni ulice Federátov alebo aj inde a...vyberte si už sami. Zmietne ho bus, alebo prvý frajer na aute alebo bicykli  skracujúci si cestu pruhom pre MHD. 

Kto tam nebol, nepochopí...

Takže tu v závere máme - pruh pre MHD, ktorý na danom mieste nikomu nechýbal; zhoršenie dopravnej situácie a dopravnej zápchy; zhoršenie parkovania; a v neposlednom rade priame ohrozenie zdravia a životov. Gratulujeme!

Rozšírenie parkovacích zón

 Len dva dni po Veľkej noci už prešovskí (zatiaľ) poslanci nelenili a pre občanov pripravili ďalšiu skúšku trpezlivosti a nervov.

Na stredajšom online rokovaní schválili rozšírenie zón plateného parkovania na zónu 3 - t.j. Sídlisko duklianskych hrdinov a ulice Tarasa Ševčenka, Zápotockého, Štefánikova a Kúpeľná a čiastočne aj pre zónu č.4.

Zmeny vstupujú do platnosti od 1. júna tohto roka. 

Ako dôsledok "budovania" nových parkovacích  miest dôjde k zmene aj v organizácii dopravy a to spôsobom zmeny niektorých ulíc na jednosmerné. 

Obyvateľom týchto oblastí aj ostatným občanom, ktorí si ku svojim zvýšeným daniam priplatia ešte i za ďalšie parkovanie, prajeme pevné nervy.

Nezabudnite na počiny svojich poslancov a majme na pamäti im to nezabudnúť najmä v najbližších voľbách...

Novoročný darček od mesta Prešov

 Šťastný Nový rok milí spoluobčania.

Možno nie až takú radostnú správu nám do schránok v posledných dňoch doručilo mesto Prešov v podobe letáku ospevujúcom zdanlivé výhody nového systému regulovaného parkovania.

Pochváliť sa faktom, že za 5 rokov bolo vybudovaných 1632 parkovacích miest  - t.j. v prepočte 1 parkovacie miesto za deň, je odvážne. Najmä, ak si uvedomíme, že mnoho z týchto "novovybudovaných" miest sú len namaľované čiary alebo zmena v organizácii dopravy.

Tak či onak, faktom je, že tento pokus bol uvedený do života v zónach 1 a 2 t.j. centrum a širšie centrum mesta. 

Na fakt, ako to (ne)funguje už reagujú ľudia, rezidenti i nerezidenti, na internete. Všetky reakcie majú ale predsa len niečo spoločné, systém nie je plne funkčný, je nejasný, ľudia majú problém realizovať platby, ktoré je možné len cez aplikáciu pri ktorej používaní ľudia hlásia chyby alebo cez sms. Platba hotovosťou - "asi príliš zastaralý spôsob pre toto super-moderné mesto so svojim super moderných spôsobom parkovania" - posťažoval sa jeden dôchodca. 

Ľudia sa ďalej sťažujú na chýbajúce a nejasné značky, aj celkovo nezrozumiteľné pravidlá, rezidenčné miesta vzdialenejšie od reálneho bydliska ako tomu bolo doteraz, zlé preznačenie...pôvodne voľné parkovacie miesta už nimi viac nie sú a pod.

Ďalším problémom, ktorý sa naskytol je napr. parkovací automat, ktorý nevydáva mince...aj to je asi príliš zastaralé pre toto modrené a dynamické mesto!

Aj keď je jasné, že problém s parkovaním existuje, a je potrebné ho riešiť, takéto prinajlepšom polovičaté riešenia si občania nezaslúžili. 

Prajeme Vám preto pevné nervy a všetko dobré do Nového roka 2021.

1.1.2021 - Spustenie regulovaného parkovania v prvej zóne

 Od decembra 2020 začne mesto Prešov vydávať rezidentské parkovacie karty pre obyvateľov centra a širšieho centra mesta t.j. pre zóny č.1 a 2.

Zoznam ulíc, ktoré patria do uvedených zón:


Títo obyvatelia, dôchodcov nevynímaje, však budú musieť absolvovať jednu zaujímavosť - osobnú návštevu mestského úradu a to i v čase, keď z dôvodu pandémie koronavírusu je ľuďom odporúčané sa zúčastňovať takýchto "akcií" čo najmenej. ...

Nuž, len toľko k tomuto "modernému" systému...

Ďalšia zaujímava správa sa týka parkovacích automatov - od firmy EEI. Kto by túto firmu na vydrankávanie peňazí daňových poplatníkov za verejné priestranstvo, ktoré mali doteraz zadarmo nepoznal, môže si o jej "úspechoch" v našom susednom krajskom meste nájsť kopec článkov na internete. Najlepšie ale asi slúžia výpovede samotných obyvateľov Košíc, nie tie prezentované na zastupiteľstve horlivými presadzovateľmi novej parkovacej politiky, ale skutočné názory dotknutých obyvateľov.

Na jednej strane sa mesto pýši ako ide zavádzať politiku o ktorej sa veľa priučilo z iných miest, no akosi sa zabudli poučiť z nám najbližších  - Košíc.

Nuž, len toľko k "efektívnemu" systému...

Nehovoriac o tom, že už zjavne všetky zisky z parkovania nepripadnú až tak veľmi výlučne mestu ako to bolo celý čas prezentované.

Rovnako tak ako "cezpoľní" návštevníci týchto zón - medzi nich sa mimochodom rátajú aj všetci obyvatelia mesta Prešov, ktorí riadne platia dane, len majú tú smolu, že bývajú v inej zóne, si teda aj rezidenti môžu pripraviť pred Vianocami pár Eur navyše. Ak by si totiž niekto myslel, že rezidenti budú mať vo vlastnej rezidentskej zóne parkovanie zdarma, tak sa mýli.

Nuž, Veselé Vianoce praje mesto Prešov...

Takže prvý krok k "efektívnemu" systému sa už blíži. Systému ako efektívne vybrať od ľudí viac peňazí. Reálne asi nik so zdravým rozumom nevidí masové sťahovanie ľudí späť do Prešova len kvôli ušetreniu za parkovné.

Takže rezidenti i "cezpoľní" (vrátane dane platiacich Prešovčanov) šup siahnuť si do vrecák. A ak ste si náhodou nevšimli nové parkovacie miesta, ktorých dostatok mal byť podmienkou spustenia rezidenčného parkovania, nič si z toho nerobte, pár značiek a nových čiar na zemi ľudia so zdravým rozumom totiž za novovybudované parkovacie mieste nepovažujú.


Prerokovanie Petície za zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov

 Milí čitatelia,

po dlhšej prestávke sa opäť venujeme problematike parkovania.

Tentoraz sa na pretras dostala dlho očakávaná Petícia proti VZN o parkovaní. Poslanci mestského zastupiteľstva ju ako bod 18.1. prerokovávali na 13. zasadaní MsZ dňa 24.6.2020.

Záznam z tohto zasadnutia si môžte pozrieť na tomto linku. Samotné hlasovanie o bode 18.1. sa začína približne v čase 6:51:50

Žiaľ, podľa očakávaní poslanci zamietli Petíciu aj keď je dobré podotknúť, že to nebolo jednohlasne.

Hlasovanie prebehlo v pomere 13:4, ďalší traja poslanci sa zdržali a jeden nehlasoval.