Stránky

Nové VZN v praxi

Preveďme si to do praxe:

Hlavným zmyslom nového VZN o parkovaní malo byť prinesenie poriadku v parkovaní, najmä na sídliskách. Avšak ťažko možno hovoriť o poriadku ak sa žiadne nové miesta nepostavia. Či už zadarmo alebo za poplatok, stále nebude kde parkovať. Takže jedinou zmenou by bolo odľahčenie vrecák občanov.

Pred uvedením tejto verzie VZN sa pani primátorka i verný p. Kužma (i keď ťažko povedať kto bol komu verný resp. poddaný) sa s úsmevom na tvárach stretávali (2x) s občanmi aby o tomto novom znení VZN hovorili. Avšak dopadlo to zrejme inak ako v ich predstavách, lebo ľudia sa nedali opiť rožkom a pýtali sa, chceli vysvetlenia. Zvyčajnou odpoveďou bolo "hapkanie", zahováranie a nejasné odpovede. Dokument, ktorý priniesli ukázať ľuďom bol nekompletný, chýbali niektoré body v jednotlivých článkoch s odôvodnením, že sa na nich pracuje.

Čo ale z úst vtedajšieho viceprimátora vyšlo bolo uistenie, že pozemky sú určené, stavby vysúťažené, peniaze vyčlenené a na jar (2017) sa bude stavať nech sa deje čo sa deje, i keď nové VZN neprejde. A tých miest vraj bude dosť. Skutočne sme boli svedkami, že niekoľko parkovacích miest aj pribudlo, no postaviť 7 miest tam kde ich chýba 20 alebo i viac je viac ako nepostačujúce.
Dočkali sme sa aj zákazu parkovania pre vozidlá s dĺžkou nad 5m t.j. dodávky, čo musíme uznať bol skutočne dobrý ťah nakoľko na tento problém upozorňovalo veľa občanov a z časti to i pomohlo uvoľniť niekoľko parkovacích miest, avšak ani jeden z týchto krokov situáciu nevyriešil. Otázkou teda naďalej ostáva, kde sú tie vysúťažené parkovacie miesta?

Ak budú vozidlá so zaplatenou úhradou za dočasné parkovanie a rezidentské vozidlá mať zdieľané parkovacie miesta, aj so zaplatenou rezidentskou kartou nebudete mať pri svojom bydlisku kde parkovať!

Krátkodobí návštevníci, ktorí nie sú skutočnou príčinou zlého stavu budú platiť ZA NIČ v podstate všade.

Aká bude cena rezidentskej karty? Aj keby to bolo ohlasované 1 Euro, nie je to cena rezidentskej karty, čo nás má trápiť, ale cena ktorú zaplatíme za dočasné parkovanie všade mimo svojho bydliska a náklady spojené s prevádzkou systému plateného parkovania.
Ak si vezmeme, že spoplatnené parkovanie v zónach č. 1 - č. 17 (sídliská) má byť nepretržité 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a maximálnej dennej sadzbe za parkovanie 1 Euro,  sa jedná pre rodiny s viac ako jedným autom (veľké rodiny; rodičia + dospelé dieťa) o likvidačných 365 Eur ročne.

A opäť pripomíname - ZA NIČ na oplátku.

Preto je v prvopočiatku dôležité odmietnuť spoplatnený systém parkovania. Neprinesie občanom ani jediné parkovacie miesto navyše a ako to už v dnešnom svete chodí, ak poľavíme, lacnejšie už to nebude. Ak raz začneme platiť, určite to o rok nebude ani lacnejšie ani zadarmo. Náklady predsa každoročne môžu ísť jedine hore.Parkovanie - ďalšie (ne)riešenie časť II.

...pokračovanie článku.

Článok 2. nového VZN o.i. pojednáva o rozdelení zón plateného parkovania - o tom sme písali už v inom článku - a označení parkovacích plôch.

Čo ale náklady na toto zbytočné zdražovanie už aj tak drahého života bežného Slováka.

Ak by sme si začali spisovať náklady, mohli by sme sem uviesť: v prvom rade náklady na výrobu a vydanie rezidentských (abonentských) kariet pre každé vozidlo. potom nasleduje výroba a osadenie nekonečného množstva príkazových, zákazových a informačných značiek, zriadenie prevádzkového systému - vybudovanie platobných automatov pre priamu platbu, prevádzka systému na SMS platby, vývoj a zavedenie webovej aplikácie pre platbu cez smartfón a k tomu správa a údržba takéhoto systému nejakou externou spoločnosťou. Ďalej sú to náklady na kontrolu dodržiavania a s tým spojené ďalšie náklady na riešenie priestupkov.

ako sme už uviedli, bude len otázkou času, kedy sa poď ťarchou týchto výdajov stane prevádzka pre mesto nerentabilná a "rado" sa jej zbaví v prospech nejakej externej spoločnosti. A peniaze občanov budú fuč!

Mnohí občania do istej miery s takýmto "poriadkom" v parkovaní súhlasili, veriac, že vyzbierané peniaze za parkovné, pôjdu v plnej miery späť do mestskej pokladne akoby na osobitný účel a budú sa za tieto prostriedky revitalizovať existujúce a najmä stavať nové parkovacie miesta. No nič nie je ďalej od pravdy. Aj keď sa nám to vtedajší viceprimátor snažil nahovoriť, je nemožné aby boli parkoviská udržiavané vo forme čistenia, zametania a odpratávania snehu v zimnom období. Je ťažké si to čo i len predstaviť a každý logicky zmýšľajúci človek pochopí, že je to i nemožné.

Aby si mesto prihrialo trošku polievočky a naklonilo si časť ľahkoverných občanov na svoju stranu, snažili sa opäť ľudí opiť znížením ceny za rezidenčnú kartu na 1 Euro /ročne. (Najprv to bola cena 38 Eur za kartu na rok, potom 20 Eur na rok). Je teda jasné, že z peňazí za rezidentské karty sa žiadne obrovské výnosy čakať nedajú - toľko k možnosti použiť prostriedky na výstavbu ďalších parkovísk.
Samozrejme, je tu ešte výnos za dočasné parkovanie, no ťažko povedať, či by výnosy prekonali celkové náklady.

Jasným záverom je, že ak nechceme platiť za nič navyše, nové znenie VZN o zavedení spoplatneného parkovania nesmie prejsť! pretože spoplatnením sa z jedného miesta nespravia dve...

...pokračovanie v ďalšom článku.
Zóny plateného parkovania podľa nového VZN

Nové rozdelenie rezidentských zón podľa prílohy č. 2 VZN malo podľa predošlej verzie vyzerať nasledovne.

Už na prvý pohľad je jasné, že sa jedná o nelogické riešenie. Je to aj riešenie zbytočné, nakoľko celým zmyslom zavedenia rezidentského parkovania vôbec nie je prinesenie poriadku v parkovaní na území mesta Prešov, ale iba spôsob ako z občanov vytiahnuť ďalšie peniaze za nič. Toto budem pripomínať tak často ako sa len dá!
V súvislosti s týmito zónami bol vypracovaný ja podrobný zoznam ulíc, ktoré do jednotlivých zón patria. Aj tu sa stretávame so zbytočne komplikovaným a nelogickým riešením. Zoznam ulíc bol prílohou č. 1 nového VZN a tak ako aj prílohu č.2 si ich môžte stiahnuť na konci tohto článku.
Nezabudnime, že nárok na parkovacie miesto máte len po zakúpení (toľko k bezplatnému parkovaniu) rezidentskej (príp. abonentskej) karty, a aj to len pre jedno auto na byt.
V praxi to znamená, že k Vám nikto nemôže prísť na návštevu aby za to nemusel zaplatiť a to i v prípade ak je dosť voľných parkovacích miest. Rovnako nemôžete ani vy ísť na návštevu do inej rezidentskej zóny. To veľmi spríjemňuje a zľahčuje napr. návštevy starých rodičov.
V praxi by to znamenalo, že obyvateľ sídliska Šváby, ktorý výba v rezidentskej zóne č. 13 môže bezplatne parkovať na cca 500m vzdialenom inom konci svojej rezidentskej zóny, no na parkovacie miesto cez ulicu na ktoré dokonca vidí z okna môže zabudnúť nakoľko sa jedná o zónu č. 14.
To isté by platilo pre obyvateľa ulice Federátov, ktorý nemôže zaparkovať cez ulicu na ul L. Novomeského čo je vzdušnou čiarou cca 150m, no na základe jeho príslušnosti do rezidentskej zóny č. 15, môže bezplatne parkovať na konci ul. Šoltésovej - čo je vzdušnou čiarou viac ako 500m.
Ako ďalší príklad "logiky" by sme mohli uviesť zóny č. 7 a č. 8 t.j. ulice ako Obrancov mieru Československej armády rozdelené podľa párnych a nepárnych popisných čísel. I keď sa jedná o fyzicky oddelené zóny, dochádza k vytvoreniu "mini-zóny" č. 7, ktorej obyvatelia prakticky nemôžu parkovať nikde.
Alebo si ako príklad môžme uviesť zónu č. 17 ktorá ma neprieč vzdušnou čiarou viac ako kilometer. Samozrejme pokiaľ nenájdete voľné miesto pred blokom alebo v jeho v blízkosti, je vám k dispozícii ktorékoľvek iné miesto v rámci vašej obrovskej zóny.
Tu ma napadajú slová pani primátorky keď sa zo všetkých síl snažila obhajovať túto velehlúposť a zlodejinu a vyrukovala s temer poetickou poznámkou o tom ako otcovia nemôžu prísť domov z práce načas lebo hľadajú voľné parkovacie miesto. Dúfam, že tento výplod chorého básnického čreva sa nevryl do myslí ľudí.
Rovnako tak to platí pre sídlisko III, ktoré je rozdelené do troch zón, no parkovacie miesto pred vašim nosom je pre Vás spoplatnené tabu, no niekde o kilometer na vás čaká snáď jedno prázdne, pre Vás nespoplatnené miesto.
Ešte v rokoch 2016-2017 keď bola vrava okolo nového VZN veľmi živá a aktuálna sme počas stretnutí so zástupcami mesta zozbierali názory obyvateľov na toto VZN. Z názorov ľudí vyberáme:
  1. Denne navštevujem svojich rodičov v pokročilom dôchodkovom veku. Kedže bývajú v po novom inej zóne, to si mám každý deň siahnuť do vrecka?
  2. Nosíme deti do škôlky na sídlisku v inej zóne. Určite nemienim platiť! je to blud.
  3. A keď pracujem v inej zóne to si mám na každý deň keď prídem do práce autom pripraviť peniaze na parkovné?
  4. Platiť parkovné len preto, že sa pristavím na inom sídlisku v malej predajni? Veď také CBA alebo MilkAgro nemajú vlastné parkoviská. Neuveriteľná hlúposť!
  5. My máme s manželom každý vlastné auto. To si máme nájsť v rodinnom rozpočte zvyšných 365 Euro na denné parkovanie druhého auta?
  6. Ja nemám auto ale často nám svokor, ktorý svoje nevyužíva, požičia to svoje. To znamená, že s ním nemôžem prísť bezplatne pred blok ? To snáď nemyslíte vážne, toto nemôže prejsť...
  7. Nám chodí babka strážiť deti kým sme v práci. Logicky zaberie len to parkovacie miesto, ktoré by inak zaberalo naše auto, no i tak má zaňho platiť? Čože?
  8. Zase sa snaží niekto naplniť si vrecká spoplatnením niečoho čo je zadarmo ale v podstate za to občan nič nedostane? Zlodejstvo!
  9. No nehnevajte sa ...ak niekto kúpi kartu a býva napr. na sibírskej a nenájde miesto tak si ma zaparkovať napr.na šrobárovej a šľapať domov peši? Hlavne že je v zóne....Celé nedomyslené
  10. Ja bývam s rodičmi a mám vlastné auto. To si mám nájsť z môjho platu stovky eur navyše na dočasné parkovanie kedže sa vydá len jedna karta na byt a tú dostanú rodičia na ich auto alebo kde mám teda parkovať? Nech sa potom nečudujú, že sa mesto vyľudňuje....


Parkovanie - ďalšie (ne)riešenie časť I.

Vážení občania, už sa opäť blíži obdobie keď sa "naši" zvolení zástupcovia budú zaoberať novou verziou VZN o parkovaní v Prešove.
Nová verzia ešte nie je známa, ale poďme sa pozrieť čomu sa v nej bude treba vyhnúť. Vezmime si ponaučenie z minulosti. Písal sa rok 2016 a na svete bol návrh nového znenia VZN o parkovaní.

Treba poznamenať, že predošlá verzia bola zmietnutá zo stola a nedostala sa ani na rokovanie mestského zastupiteľstva aj vďaka pripomienkovaniu občanov. Podľa dostupných informácií to žiaľ, boli len dve pripomienky, no zdá sa, že i to stačilo a prispelo aby túto nehoráznu krádež s názvom "nové VZN" poslanci neodsúhlasili.

Poďme sa ale pozrieť, čo nám to mestská rada vlastne pripravila.
Celý materiál si môžete stiahnuť tu. (21. zasadnutie mestskej rady z 14.9.2016)

Článok 1.:

bod 2., písm. b) - tu sa dozvedáme, že rezidentom s nárokom na vydanie parkovacej karty je len osoba s trvalým bydliskom v danej zóne, na čom by nebolo nič divné, no zároveň, len pokiaľ je aj majiteľom motorového vozidla - takže zabudnite na požičané auto.

Potom nasleduje niekoľko detailov do ktorých my tu nemusíme zachádzať, no skutočná bomba prichádza v bode 2., písm. f), kde sa dozvedáme, že prevádzkovateľom nemusí byť samotné mesto, aby sa tak peniaze jeho daňových poplatníkov vrátili aspoň čiastočne do mestskej kasy (treba si uvážiť, že na prevádzkou takéhoto systému vznikajú aj nemalé náklady), ale poľahky môžu tieto prostriedky - pripomínam platené presne za to, čo je dnes zadarmo, bez zmeny stavu - tiecť do vrecák súkromnej firmy.
Dovolím si tvrdiť, že nik nepochybuje, že presne na to bol aj tento návrh vytvorený. Napchať peniazmi občanov súkromné vrecko za nič.
Tento bod síce hovorí o tom, že by to mala byť organizácia zriadená mestom, no na stretnutí s poslancami nikto presne nevedel ako.
Hlavne sa nikde nepíše o tom, že tomu tak bude na veky-vekov, preto ako je zvykom, po roku nerentabilnosti projektu sa radšej odovzdá do rúk súkromnej firmy aby sa s tým "trápila".

Pokračovanie nabudúce...

Parkovanie - VZN

Statickú dopravu (parkovanie) v meste Prešov v súčastnosti upravuje VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) č. 2/2014. Jeho plné znenie si môžte pozrieť na tomto linku.