Stránky

Nová webstranka o parkovaní

Vážení občania,
mesto v snahe presvedčiť čo najväčšiu časť obyvateľstva o legalite a potrebe zavedenia spoplatneného parkovania aj na sídliskách spustilo vlastnú webstránku venovanú novému VZN.

Nájsť ju môžte na adrese https://parkovanie.presov.sk/

Už v najbližšej dobe si jednotlivé body uvedené ako výhody pre občanov rozoberieme v samostatnom článku aby sa ľudia mohli pozrieť na vec aj z iného uhla pohľadu a sami zvážiť, nakoľko bude tento nový systém pre nich výhodný.

Petícia za zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov

Vážení občania,
už v týchto dňoch môžte v uliciach nášho mesta stretnúť aktivistov s podpisovými hárkami.

Každý podpis pomôže, preto neváhajte svojim podpisom podporiť dobrú vec  a odmietnuť ťahanie peňazí z vašich už aj tak dosť zaťažených vrecák.

Petíciu je možné podpísať aj online" https://www.peticie.com/peticia_za_zruenie_vzn_o_platenom_parkovani_v_obytnych_zonach_mesta_preov


Nové pravidlá podľa VZN o parkovaní (časť I.)

Ako sme spomínali v predošlom článku, dňa 19.6. 2019 boli na mestskom zastupiteľstve odsúhlasené nové pravidlá pre parkovanie na území mesta Prešov.

To, že k odsúhlaseniu tohto VZN bolo treba inak opozičných klubov, ktoré zázračne došli k zhodnému názoru je dôkazom toho aké silné a nevypočítateľné vedia byť politické dohody.

Prinášame niekoľko dostupných informácií a neskôr aj novú verziu VZN.

Prvé využitie v praxi by sme mali badať už o rok - ale len v centrálnej časti mesta. na sídliskách, by mali byť tiet pravidlá zavedené až o rok neskôr. je to informácia pomerne nová, nakoľko sa presné časové úseky zavádzania VZN do praxe doteraz nespomínali.

Spomínaný rok by mal byť využitý na dobudovanie kapacít a len v centre by sa malo jednať o takmer 1000 nových parkovacích miest. Ako to chce radnica dosiahnuť nie je nikde uvedené ale veľmi radi si na tento počin počkáme. Počas ďalších 12 mesiacov by malo pribudnúť dostatok parkovacích miest na sídliskách tak, aby sa rezidenčné parkovanie dalo v plnom rozsahu spustiť do 24 mesiacov od odsúhlasenia VZN. Veľa šťastia s tým.

Poslanec Dupkala podal protinávrh aby bolo rokovanie o tomto VZN stiahnuté z rokovania, avšak takmer jednohlasne bol tento návrh zamietnutý. ZA boli len poslanci Dupkala a Eštočák.

Rovnako neprešiel protinávrh poslankyne Langovej, aby sa nemenil súčasný čas spoplatnenia v centrálnej mestskej zóne, t.j. aby sa platilo len do 17:00 ako je tomu v súčastnosti a nie do 18:00 ako je to v novom VZN a oslobodenie od platenia v sobotu, rovnako ako je tomu dnes.

Už keď nič, tak aspoň pekne dopletieme občanov, roky zvyknutých na súčasné časy spoplatnenia.

Ďalšou úpravou, ktorú odsúhlasila komisia je platnosť PK naprieč niektorými susednými zónami. V praxi to znamená, že PK obyvateľov Solivaru a Švábov (3 zóny) bude platná vo všetkých troch zónach. PK obyvateľov Sídliska II (2 zóny) bude platná v oboch zónach a PK obyvateľov Sídliska III (3 zóny) bude platná vo všetkých troch zónach. Na obyvateľov tretieho najväčšieho sídliska na Slovensku - Sekčov (3 zóny) - sa pri rozširovaní platnosti kariet aj do iných zón ale už zabudlo. Zrejme je to sídlisko dobré len na stavbu obchodných centier a otvárenie kasín a herní!!! Hanba poslancom tejto mestskej časti ktorí veľkodušne zahlasovali ZA prijatie tohto VZN a navyše nemali ani toľko odvahy aby predniesli protinávrh ako poslanci z iných VMČ. Ďalší dôkaz diskriminačnej politiky tohto VZN!

V ďalšom rade bola odsúhlasená aj zmena ceny karty pre tretie auto v byte z avizovaných 300 na 150 Eur.

Poslanci zahlasovali aj za zriadenie tzv. fondu mobility, ktorý je v iných slovenských mestách už realitou. 30% z príjmov za parkovanie by malo byť príjmom práve v prospech tohto fondu.

Dôležitým, a vítaným bodom, je aj fakt, že každá zóna pred spustením plateného parkovania naživo musí byť osobitne posúdenia čo sa týka do pripravenosti a následne odsúhlasená na mestskom zastupiteľstve. Uvidíme, ako vážne tento bod zoberú poslanci ak takáto situácia nastane. Samozrejme za predpokladu, ak primátorka mesta toto VZN podpíše...

Čo sa to dnes stalo... (19.6.2019)

Dnes, na zasadaní mestského zastupiteľstva poslanci prerokovávali o.i. aj návrh nového znenia VZN o dočasnom  na území mesta Prešov (VZN).
Po dlhej rozprave a niekoľkých poradách, nakoniec toto hlasovanie prešlo a tak sa občania môžu tešiť na tzv. poriadok v parkovaní.
Záznam tohto zasadania si môžte prezrieť na stránke mesta Prešov - TU.
Po dlhom a nudnom predstavení tohto paškvilu vedúcim odboru dopravy p. Ondirkom, nasledovali vystúpenia poslancov. Niektoré vecné, iné scestné, každý si mohol povedať čo chcel.
Zaujímavý bol napr. názor poslanca Benka, ktorý jasne prejavil nespokojnosť s tým, že okrem zaplatenia PK, musia občania platiť zakaždým keď sa zastavia v inej zóne, t.j. odvoz detí do školy, na krúžky, na návštevu. Presne to čo občanom na tomto VZN vadí.
Humorný komentár P. Ondirka spočíval v priam jednoduchom riešení - kúpiť si nerezidentskú kartu do zóny ktorú pravidelne navštevuje za úžasne zľavnených 125 Eur. No nekúp to! Presne typ (ne)odpovede aký sa dostal od spomínaného aj k niektorým pripomienkam VZN.
Zrejme to ale s námietkami p. Benka nebolo až také vážne, keď nakoniec pri hlasovaní hlasoval ZA.

Vystúpenie poslanca Dupkalu, ktorý ako jediný bol ostro proti tomuto VZN bolo hlasom nevypočutých občanov, ktorí skôr ako začnú platiť v Prešove doslova na každom kroku, chcú mať garancie, či už v podobe voľného parkovacieho miesta.

Po niekoľkohodinovej rozprave si dali poslanci a príslušní predkladatelia prestávku aby zapracovali niektoré pripomienky a pozmeňujúce návrhy poslancov. Tie boli v poobedňajších hodinách tiež schválené.

Celé znenie už schváleného VZN Vám tu určite prinesieme už čoskoro.

Nateraz Vám prinášame mená tých, ktorí neváhali za dokument, ktorý je síce potrebný, no je v znení, ktoré nie je hodné podpory zahlasovali:


Mesto Prešov má teraz rok na to, aby prišlo s prevádzkovým poriadkom, osadilo potrebné značenie a pripravilo všetko na to, aby mohlo budúci rok spustiť chaos...

Pripomienkovanie VZN o parkovaní

V súčastnosti si môžu občania prezrieť dokumenty k zajtrajšiemu zasadaniu na tomto linku.

Okrem materiálov na prerokovanie sa tam nachádza aj veľmi zaujímavý dokument - pozrieť/stiahnuť  - a tým je vyhodnotenie Pripomienok občanov.

Arogancia moci v priamom prenose. Vecné protiargumenty občanov boli zametené pod koberec a priamo ignorované. Väčšinou za pomoci formulky:
Pripomienke sa nevyhovuje, nie je pripomienkou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Takže obsah časti 41 pripomienok nebol vzatý do úvahy a namiesto toho odignorovaný za pomoci takejto formulky.

Očakávať, že bežný občan podá právne správnu pripomienku je prinajmenšom naivné, no zároveň nespravodlivé.
Prešov so zdravým rozumom - to je to čo občania Prešova potrebujú. Nie argumentáciu právnymi formulkami, ale použitie zdravého, sedliackeho rozumu.

Ako jeden z príkladov si uveďme asi najpolopatistickejšie vyjadrený názor občanov:

D.K. Som absolútne proti plateniu za parkovanie, aj z dôvodu, že mladé rodiny s deťmi nemajú peňazí nazvyš, aby si mohli dovoliť platiť nezmyselné parkovanie.

No odpoveď už nemá s jasnou odpoveďou nič spoločné:
Pripomienke sa nevyhovuje, nie je pripomienkou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ďakujeme kompetentným, že sa tomuto a ďalším názorom (mnohých) občanov absolútne nevenovali.

Ako ďalší príklad, priam výsmechu uvádzame:
J.F. Nové znenie VZN predpokladá rozdelenie do 17 rezidentských lokalít. Občania nesúhlasia s týmto rozdelením, nakoľko v jednotlivých zónach nie je dostatok parkovacích miest pre všetkých občanov s trvalým bydliskom v danej rezidentskej zóne a tak by dochádzalo k situácii, keď občan s platnou rezidentskou kartou nemôže v rámci tejto zóny zaparkovať svoje vozidlo. Následne nie je známe, čo v takej situácii môže občan robiť keďže zaparkovanie v inej rezidentskej zóne bude preňho pokutované i keď sa bude jednať o geograficky najbližšie miesto.

Opäť, odpoveď začína už známou formulkou, no tentokrát je doplnená - a keby radšej nebola - "neodpoveďou":
Pripomienke sa nevyhovuje, nie je pripomienkou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poznámka : Rezident jednej zóny môže zaparkovať v inej zóne a zaplatí ako nerezident s 50% zľavou na 1. hodinu

Zdravý rozum ostáva stáť, keď odpovedáte na niečo, na čo sa Vás nikto ani nepýtal. Čiže, keď nenájdete voľné parkovacie miesto v zóne kde to máte parkovacou kartou zaručené bezplatne (?), môžte zaparkovať v inej a to s neuveriteľnou zľavou 50% na neuveriteľnú 1. hodinu. Normálny občan sa opýta - a čo s ďalším časom? ja potrebujem parkovacie miesto dlhodobejšie! Po prvej hodine čo?

Arogancia moci v priamom prenose je aj neuvedenie všetkých pripomienok, napriek faktu, že ich prijatie v stanovenom termíne bolo potvrdené podávajúcemu elektronicky prostredníctvom e-mailu.

Hlasovanie o prijatí tohto VZN je už zajtra a tak našim zvoleným zástupcom želáme len aby sa priklonili k zdravému rozumu a pri hlasovaní použili práve ten a počúvli hlasy svojich občanov.

Už čoskoro...

Drahí spoluobčania, najmä tí,ktorí už majú dosť platenia a zdražovania.
10.6. je deň, keď bude ukončená možnosť pripomienkovať novú verziu VZN o parkovaní. Následne bude 19.6. toto VZN prerokovávané na zasadaní Mestského zastupiteľstva.

Vyzývame týmto všetkých nespokojných občanov, aby sa daného rokovania zúčastnili a vyjadrili tým svoj názor a postoj.

Ak dôjde k hlasovaniu o tomto nezmysle, ktorý namiesto poriadku v parkovaní prinesie do nášho mesta hnev a nadávky občanov, budú mená poslancov hlasujúcich za túto krádež zverejnené na našom blogu ale i na všetkých dostupných sociálnych sieťach.
Stále je tu možnosť, že tak ako v minulosti, bude tento bod stiahnutý z rokovania.

Zároveň dúfajme, že poslanci si spomenú na svoj etický kódex a budú sa riadiť rozumom, nie straníckou príslušnosťou či nebodaj inými nekalými záujmami.


Pripomienkovanie VZN

Drahí občania, nová verzia VZN o parkovaní na území mesta Prešov je vyvesená na úradnej tabuli mesta a je možné ju pripomienkovať do pondelka 10. júna.

Svoje pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia: t.j. :

Ing. Stanislav Ondirko vedúci Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková č. 24 
080 01 Prešov 
stanislav.ondirko@presov.sk

Celý dokument si môžte stiahnuť na stránke: https://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=610%3A0%3A&F144134001=5003

Nová verzia VZN o parkovaní

Na svete je nová verzia VZN o parkovaní v Prešove.

Program a materiály zo zasadnutia si môžte pozrieť a stiahnuť na stránke digitálneho zastupiteľstva - TU.

Jednotlivé materiály Vám prinášame aj na doleuvedených odkazoch:

VZN - stiahnuť
príloha č. 1 - zoznam ulíc - stiahnuť
príloha č. 2 - tarifné zóny - stiahnuť
príloha č. 3 - parkovacie zóny - stiahnuť
príloha č. 4 -  cenník - stiahnuť

Bližší pohľad do jednotlivých dokumentov si urobíme už čoskoro v nasledujúcich článkoch.

Tak milí občania, čítajte, študujte, premýšľajte...


Otázky občanov...pokračovanie

Prinášame ďalšie otázky a pripomienky občanov.

Ako autori VZN vypočítali sumu, ktorá sa má platiť za PK za prvé, druhé a tretie resp. každé ďalšie auto?
Veľmi dobrý dotaz, na ktorý by asi všetci radi vedeli odpoveď. Predošlá verzia VZN najprv cenu PK za prvé auto stanovila na 38 Eur, neskôr, kvôli nespokojnosti občanov a nedostatočným kapacitám to bolo zmenené na symbolické 1 Euro. Nová verzia VZN a spôsob výpalného (pardón parkovného), mala byť inšpirovaná príkladom z Trenčína, kde je ale suma za prvé auto 20 Eur.

Kto bude správcom parkovacieho systému v Prešove?
Vo VZN sa jasne udáva, že prevádzkovateľom je mesto Prešov. Obavy občanov, či tento kšeft s verejným priestranstvom tak ako napr. v Košiciach neprejde do rúk súkromného prevádzkovateľa sú ale aj tak stále na mieste. Niet sa čo čudovať, že ľudia už pomaly ničomu neveria.

Čo bude s peniazmi za parkovné a parkovacie karty?
Tržby a zisky sú podľa VZN príjmom mesta. Mesto ale nešpecifikuje na čo budú použité. Budú použité na údržbu systému, ktorý by netrebalo udržiavať ak by takáto politika nevznikla? Budú použité na výstavbu ďalších parkovísk? To sotva, nakoľko už v r. 2016 boli podľa slov vtedajšieho vedenia mesta všetky kapacity na budovanie parkovísk vyčerpané. Budú použité na zalátanie deravej kasy mesta ktoré sa vyľudňuje no pritom práve takáto politika je jeho spúšťačom?

Bude krátkodobé dočasné parkovanie v inej tarifnej zóne tiež spoplatnené?
Áno, platiť v inej ako Vami určenej tarifnej zóne v ktorej Vám bude platiť rezidenčná PK bude spoplatnené od prvej sekundy. Naši zodpovední sa chceli inšpirovať inými mestami či krajinami, no tam je bežné - napr. v pripravovanom VZN v Bratislave - že krátkodobé parkovanie v inej tarifnej zóne je na istý čas (2 hod.) zadarmo.
Napr. v Dánsku má každý občan na prednom okne kotúč na ktorom si možno nastaviť čas. Je to smerodajný čas pristavenia auta a kontrolujúci orgán pokutuje až keď je povolené bezplatné parkovanie prekročené. To je len jeden z príkladov.

Ako môže občan skontrolovať zaparkované auto ?
Kontrolu v prípade elektronického parkovacieho lístka (cez SMS, aplikáciu...) bude mať na starosti mestská polícia alebo mestom poverená osoba. To pomocou nejakého dopravno-regulačného systému evidencie EČV. V praxi by to mohlo vyzerať tak, že pomocou nejakého zariadenia sa naskenuje EČV a skontroluje platnosť jeho parkovného. V minulosti sa počítalo aj s občianskou zapojenosťou, kde by si susedia navzájom kontrolovali parkoviská a nahlásili neznáme autá. Vieme si predstaviť vyťaženosť mestskej polície pri proaktívnom prístupe niektorých občanov. Rovnako vieme, čo by to znamenalo pre medziľudské vzťahy.

Ako vlastne tento systém pomôže Prešovčanom?
Skutočne mala počiatočná iniciatíva takýto podnázov, no jeho význam nebol nikdy vysvetlený. Okrem toho, že nám pomôže "nabifliť" sa tarifné zóny aby sme nebodaj nezaparkovali mimo tej našej; okrem toho, že mnohým občanom odľahčí peňaženky; nikto nevie. Určite však zaplatená PK ani úhrada za dočasné parkovanie nevytvorí nové parkovacie miesta. Ak bolo pôvodným plánom vytlačiť všetky mimo-prešovské autá z parkovísk, bolo by vhodné informovať, kde majú návštevníci zón vlastne parkovať. Ak bolo plánom ľudí doviesť k názoru, že vlastne ani nepotrebujú vlastniť auto, tak nech autori a podporovatelia tohto VZN idú príkladom a ako prví sa vydajú svojho súkromného majetku (lebo tým auto je).


...pokračovanie už čoskoro...

V prípade ďalších dotazov nás môžte kontaktovať cez kontaktný formulár.

Neváhajte sa prihlásiť do odberu noviniek! Môžte tak urobiť pomocou formulára na pravej strane.

Občania sa pýtajú, my odpovedáme.

Prinášame Vám prvú časť dotazov občanov a zopár úprimných odpovedí:


Rezidentská parkovacia karta má stáť 25 Euro na prvé auto. Čo za túto sumu dostanem?
Vlastne NIČ. Za toto výpalné za verejný priestor dostanete právo parkovať vo vašej zóne, nie však právo na parkovacie miesto - čiže len to čo dnes máte zadarmo.

Kde môžem s rezidentskou kartou parkovať?
Parkovať môžte len vo Vašej zóne - ak teda nájdete miesto. Neznamená to, že budete môcť parkovať blízko Vášho domova,, znamená to v rámci Vašej parkovacej zóny, i keby to miesto malo byť na jej druhom konci. Viac tu.

Návštevníci zóny aj nerezidenti po zaplatení poplatku môžu v danej zóne parkovať. Kde mám ako vlastník parkovacej karty pre svoju zónu zaparkovať keď sú v mojej zóne parkoviská plné cudzích áut s legálne zaplateným parkovným?
Toto nové VZN vôbec nerieši. Zrejme si máte zaplatiť za miesto v inej zóne; dúfať, že nájdete aspoň jedno voľné miesto v tej svojej; voziť sa autom po zóne či náhodou niektoré auto neopúšťa nejaké parkovacie miesto...
Možno na jedného dňa vybudovaných parkoviskách, ak bude ešte pre koho ich stavať. Netuší sa však kde, kedže už v r. 2016 zástupcovia mesta ohlasovali, že všetky možné lokality sú už zastavané. (fakt spomenutý na stretnutí občanov so zástupcami mesta 20.10.2016 za OC Max)

Denne navštevujem svojich rodičov v pokročilom dôchodkovom veku. Kedže bývajú v po novom inej zóne, to si mám každý deň siahnuť do vrecka?
Áno, presne tak.

Kopec ľudí priváža svoje deti denne do škôlok, škôl, či na krúžky do iných zón. To máme zakaždým platiť?
Podľa súčasného znenia nového VZN, žiaľ, áno. Neexistuje krátkodobé oslobodenie.

Niekoľkokrát týždenne dochádzam na tréningy ako tréner po celom Prešove, niekedy aj na dve miesta v jeden deň. To mám zakaždým platiť?
Podľa súčasného znenia nového VZN, žiaľ, áno. Neexistuje krátkodobé oslobodenie.

Rieši nové VZN nejako krátkodobé zastavenie v inej ako vlastnej rezidenčnej zóne? Napr. dovoz pizze, jedla, kvetov, vykládka tovaru napr. pri prerábke bytu, vyloženie nákupu, vyzdvihnutie členov rodiny?
Podľa súčasného znenia nového VZN, žiaľ, nie. Neexistuje krátkodobé oslobodenie.

Čo ak dochádzam do práce autom do inej zóny? Parkujem tam keď v čase keď nie je problém nájsť voľné parkovacie miesto.
Smola. Za parkovanie mimo svojej tarifnej zóny treba platiť aj keby ste boli jediné auto na parkovisku.

Čo s požičaným autom? (od rodiny, náhradné vozidlo..)
Opäť smola. PK pre rezidenta je možné vydať len vlastníkovi vozidla a vydáva sa navyše na konkrétne EČV.

Čo ak býva v byte viac ľudí - viac vlastníkov automobilov?
Na jeden byt sa vydá len jedna PK. Viac je možno vydať len tam, kde to dovoľujú kapacitné možnosti. Ak by neboli kapacitné možnosti problémom, zrejme by k hľadaniu riešenia nikdy nedošlo, čiže na túto možnosť môžme poľahky zabudnúť. Či už ste rodina s viacerými autami, alebo býva dospelé dieťa s rodičmi (ani jedna z možností nie je v dnešnej dobe neštandardná), treba si siahnuť hlbšie do vrecka....pokračovanie už čoskoro...

V prípade ďalších dotazov nás môžte kontaktovať cez kontaktný formulár.

Neváhajte sa prihlásiť do odberu noviniek! Môžte tak urobiť pomocou formulára na pravej strane.

VZN o parkovaní - verzia 2019 - časť II.

...pokračovanie článku...(opravené 13/05)

11. Marca tohto roku sme sa v denníku Korzár mohli dočítať, že mesto Prešov sa ide učiť robiť parkovaciu politiku od mesta Trenčín.
Celý článok možno nájsť na tomto linku.
Porovnávajúc VZN o parkovaní mesta Trenčín a novú verziu, ktorú mala včera na stole na prerokovanie príslušná Komisia MsZ, je hovoriť o inšpirácii slabé slovo. Jedna sa o "orafaný" dokument s menšími zmenami, žiaľ i tie sú len k horšiemu.
VZN mesta Trenčín si môžte prečítať na tomto linku.

Trenčianske VZN je omnoho obšírnejšie a detailnejšie, neobsahuje ani chyby (napr. Článok 10 začínajúci bodom 3 - kde sú prvé dva a čo je ich obsahom...???) ako je to v prípade Prešovského - čiastočne i to bolo dôvodom aby Komisia tento dokument neodporučila schváliť mestskému  zastupiteľstvu.
Nanešťastie tomu tak zjavne nebolo preto, že s tým občania nesúhlasia.

Zopár detailov:

- Už sme si prebrali ako je rozdelenie mesta na 17 zón nezmyslené a pre občanov aj veľmi zmätočné.

- Cena PK pre jedno tarifné pásmo za prvé auto je v Trenčíne 20 Eur, no v Prešove to má byť 25 Eur.
- Cena PK pre jedno tarifné pásmo za druhé auto je v Trenčíne 50 Eur, no v Prešove to má byť 100 Eur.
- Cena PK pre jedno tarifné pásmo za tretie auto je v Trenčíne 100 Eur, no v Prešove to má byť 250 Eur.

Toľko k cenám a "inšpirovaním sa". Ešte sa tu niekto čuduje, že mesto Prešov vymiera...?

Občania sa už mnohokrát vyjadrili, že takýto návrh VZN je v rozpore s ich možnosťami, v rozpore s logikou a zdravým rozumom.
Veď aj v minulom volebnom období sa vďaka občianskemu aktivizmu a zdravému rozumu niektorých poslancov podarilo tento nezmysel zmiesť zo stola. Poslanci sa jasne vyjadrili, že kým nebudú vybudované kapacity na parkovanie pre všetkých, takýto návrh nepodporia.

Veríme, že i v prípade tohto chabého pokusu o ožobračenie občanov mesta Prešov sa nájde dostatok občanov, ktorí sa zachovajú zodpovedne a rovnako aj dostatok poslancov so zdravým rozumom.

Nechceme predsa dopadnúť ako v Košiciach, kde ľudia kupujú PK a i tak nemajú miesto na parkovanie a k tomu ešte aj dostávajú pokuty.

Mestská rada bude o tomto VZN rokovať už budúci týždeň - t.j. 15. Mája, tak apelujeme na jej členov aby podporili Prešov so zdravým rozumom!

...pokračovanie v ďalšom článku...

VZN o parkovaní - verzia 2019 - časť I.

Návrh nového znenia VZN môžu občania nájsť medzi dokumentmi Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie na tomto linku.

Preberme si jeho znenie nakoľko občanom môže byť jeho znenie v niektorých článkoch a bodoch nezrozumiteľné. Verím, že je tomu tak aj pre samotných poslancov, lebo táto  (verím že ) pracovná verzia je nekompletná a obsahuje aj niekoľko chýb.

Je zaujímavé, ako takúto verziu môžu členovia komisie vôbec posudzovať.
Týmto apelujeme na dámy ako p. Bednárová a Kollárová a pánov Mochnackého, Lukáča, Drutarovaského, Barana, Mačeja, Turčana a Brehuva - t.j. členov komisie, aby tento dokument neschválili.

Samotné "nové" znenie VZN prináša oproti predošlej verzii z roku 2016 ale i tej novšej z roku 2017  niekoľko zmien:

- vypúšťa sa pojem abonent (podnikateľ) a tým pádom aj abonentská parkovacia karta.
- po novom sa uvádza, že prevádzkovateľom bude mesto Prešov. Je úctyhodné, že oproti verzii z roku 2016 sa stratila informácia o "poverenej organizácii", no napriek tomu to neznamená na akú dobu bude prevádzkovanie pre mesto rentabilné a bude môcť tento výhodný kšeft vyberania peňazí za verejné priestranstvo previesť tretej strane.
- pribudli tarifné pásma V. a VI., ich bližší opis i grafické znázornenie už ale chýba.
- platené parkovanie v tarifnom pásme I.-IV. (centrum a širšie centrum mesta) sa predlžuje zo 17.00 do 18.00, a doteraz nespoplatnená sobota bude spoplatnená v čase 8.00-12.00
- platba za parkovanie bez predplatenej parkovacej karty je v prílohe č. 4 uvedené následovne:


- dozvedáme sa, že plánovaná cena prvej rezidentskej parkovacej karty je 25 ,- Eur. V prípade dvoch áut v domácnosti si ale už občania môžu pripraviť ďalších 100 ,- Eur a s každé ďalšie auto až 250,- Eur. 
- garancia voľného parkovacieho miesta vo vašej rezidentskej zóne ale neexistuje a tak čo robiť, že v prípade nenájdete voľné parkovacie miesto i so zaplatenou PK (parkovacou kartou) je otázne. Snáď ako je tomu v súčastnosti v Košiciach, môžte zaparkovať kdekoľvek a čakať od príslušného orgánu pokutu.
- útechou by mala byť platnosť PK v celej rezidentskej zóne ale to mi je ak chcem nakúpiť v inej zóne na nič. Rovnako ako mi je na nič voľné parkovacie miesto na druhom konci rezidentskej zóny, keď mám v kufri nákup, igelit vody a malé dieťa v sedačke (jeden by neveril o aký častý prípad ide)
- potešujúca správa (?!): Prevádzkovateľ, teda mesto, sa i zimnom období bude starať o parkovacie plochy rezidentov, čiže už žiadne odhadzovanie snehu si okolo auta, pekne si zavoláme správcu nech mi auto "vyslobodí"...čí? Samozrejme ide o žart a opíjanie rohlíkom.
- Parkovacia karta bude mať len elektronickú podobu, čiže okrem investície do pevných parkovacích automatov si môžme byť istí aj nákladmi na kontrolu elektronických kariet vo forme nejakého dopravno-regulačného systému elektronickej evidencie vozidiel.
- čo sa týka vozidiel oslobodených od platieb, v novom návrhu už chýbajú vozidlá poslancov.
- nové VZN zavádza až 6 druhov PK a to nasledovné:

- novinkou sú PK pre nerezidentov - za 250,- Eur ročne a PK pre návštevy, ale detaily tejto karty vo VZN už uvedené nie sú.

...pokračovanie v ďalšom článku...


Parkovanie 2019

Drahí občania, blíži sa čas keď sa naši zvolení zástupcovia opäť budú zaoberať problematikou parkovania v Prešove.
S napätím očakávame s čím prídu, či nebodaj s niečim lepším ako to bolo v minulosti, máme však mnoho dôvodov sa domnievať, že to bude polovičaté riešenie nie v prospech občanov.
7.5. sa Komisia pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie na svojom zasadaní má zaoberať.

Dôvodová správa uvádza:

"Materiál predpokladá realizáciu regulácie statickej dopravy pri bytových domoch na jednotlivých sídliskách mesta Prešov zavedením plateného parkovania na vymedzenom území mesta Prešov rozdeleného na 17 zón, v ktorých bude platiť šesť tarifných pásiem. Súčasný spôsob regulácie statickej dopravy je dnes zavedený iba v centrálnej mestskej zóne mesta Prešov. Zavedením regulovaného parkovania a zavedením parkovacích miest pre rezidentov a návštevníkov jednotlivých zón sa zlepšia podmienky pre vozidlá obyvateľov bytových domov v jednotlivých obytných zónach mesta na sídliskách. V nemalej miere k tomu prispejú aj novovytvorené parkovacie miesta, ktorých realizácia sa pripravuje v tomto roku . Nakoľko navrhované zmeny zásadným spôsobom menia doterajší mestský parkovací systém, odporúča sa prijať nové VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov, ktoré by nahradilo súčasné VZN č. 2/2014 a jeho novelu č. 18/2015, a to s účinnosťou od 1. 7. 2020. Na základe toho sa odporúča schváliť predložený návrh nového všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov."

Najzábavnejšia je časť o tom, ako siahnutie hlbšie do vrecák zlepší situáciu občanov.

V podstate návrh počíta s rovnakým počtom zón ako ten predošlý a obmedzí tak parkovanie občanom nielen vo vzdialených ale i susedných zónach. O rozdelení zón ste mali možnosť čítať už v jednom z predošlých článkov.

Každú časť VZN si samostatne preberieme v jednotlivých článkoch tak sa nezabudnite prihlásiť na odber noviniek...

Parkovanie - ďalšie (ne)riešenie časť III.

Všetko to začalo, dalo by sa povedať, týmto nápadom (článkom) - Parkovací systém pomôže Prešovčanom

Cieľom pani primátorky je zabezpečiť, aby mal každý obyvateľ jedno parkovacie miesto - zaujímavý nápad, najmä keď sama priznáva, že kapacity na to nestačia.
Sľubovali si od toho, že vyženú návštevníkov zo sídliskových parkovísk. Nápad je to, žiaľ, už od začiatku zlý. Zavedením poplatku za parkovanie, sa áut nezbavíme, poplatok ich totiž bude oprávňovať naďalej používať parkovacie miesto, avšak smutnému obyvateľovi to miesto navyše neprinesie. Tak ako im chce pomôcť?
Plánovalo sa postaviť 1200 miest i keď podľa neoficiálnych správ (nemôžu byť oficiálne, lebo mesto nemá zákonné právo dostať sa k informácii o vlastníctve vozidiel obyvateľmi) chýba 5000. Tak ako im che pomôcť?
Odmietame rovnako i prehnané názory rádoby eko-aktivistov, že to prinúti ľudí nemať auto. Obmedzovať ľudí na osobnom majetku je už pritenký ľad a takouto matematikou by jedného dňa mohol niekto iný dôjsť ku kalkulácii, veď ani ten byt vlastne človek nepotrebuje, ani vodu, atď...

Takže prečo je vlastne dôležité odmietnuť zavedenie spoplatneného parkovania? Lebo neprinesie žiadne riešenie tohto problému.

Občania sa musia postaviť polovičatým riešeniam mesta, ktoré by poriadok i tak nepriniesli. Otvorme si oči a priznajme, že problém vznikol, (ak aj nie, tak minimálne nahral do kariet tým, ktorí potrebujú na základe lži o riešení problému s parkovaním, vytiahnuť viac peňazí od občanov) bezohľadnou a nelogickou výstavbou obchodných centier na sídliskách. Mesto má dnes vypracovaný dopravný masterplan, ktorý túto skutočnosť jednoznačne spomína a pripisuje zhoršenie dopravy práve výstavbe obchodných centier v  obytných oblastiach. Prvotným problémom bol Max, ktorého návštevníci začali využívať veľmi limitované parkovacie plochy obyvateľov okolitých ulíc. Tam aj problém vznikol. No vyženie spoplatnenie týchto návštevníkov z centier? Myslí si niekto, že ostanú poloprázdne? To ani náhodou. Len občania, ktorí si zaplatia neužitočnú rezidentskú kartu, naďalej nebudú mať kde parkovať.

Nové VZN v praxi

Preveďme si to do praxe:

Hlavným zmyslom nového VZN o parkovaní malo byť prinesenie poriadku v parkovaní, najmä na sídliskách. Avšak ťažko možno hovoriť o poriadku ak sa žiadne nové miesta nepostavia. Či už zadarmo alebo za poplatok, stále nebude kde parkovať. Takže jedinou zmenou by bolo odľahčenie vrecák občanov.

Pred uvedením tejto verzie VZN sa pani primátorka i verný p. Kužma (i keď ťažko povedať kto bol komu verný resp. poddaný) sa s úsmevom na tvárach stretávali (2x) s občanmi aby o tomto novom znení VZN hovorili. Avšak dopadlo to zrejme inak ako v ich predstavách, lebo ľudia sa nedali opiť rožkom a pýtali sa, chceli vysvetlenia. Zvyčajnou odpoveďou bolo "hapkanie", zahováranie a nejasné odpovede. Dokument, ktorý priniesli ukázať ľuďom bol nekompletný, chýbali niektoré body v jednotlivých článkoch s odôvodnením, že sa na nich pracuje.

Čo ale z úst vtedajšieho viceprimátora vyšlo bolo uistenie, že pozemky sú určené, stavby vysúťažené, peniaze vyčlenené a na jar (2017) sa bude stavať nech sa deje čo sa deje, i keď nové VZN neprejde. A tých miest vraj bude dosť. Skutočne sme boli svedkami, že niekoľko parkovacích miest aj pribudlo, no postaviť 7 miest tam kde ich chýba 20 alebo i viac je viac ako nepostačujúce.
Dočkali sme sa aj zákazu parkovania pre vozidlá s dĺžkou nad 5m t.j. dodávky, čo musíme uznať bol skutočne dobrý ťah nakoľko na tento problém upozorňovalo veľa občanov a z časti to i pomohlo uvoľniť niekoľko parkovacích miest, avšak ani jeden z týchto krokov situáciu nevyriešil. Otázkou teda naďalej ostáva, kde sú tie vysúťažené parkovacie miesta?

Ak budú vozidlá so zaplatenou úhradou za dočasné parkovanie a rezidentské vozidlá mať zdieľané parkovacie miesta, aj so zaplatenou rezidentskou kartou nebudete mať pri svojom bydlisku kde parkovať!

Krátkodobí návštevníci, ktorí nie sú skutočnou príčinou zlého stavu budú platiť ZA NIČ v podstate všade.

Aká bude cena rezidentskej karty? Aj keby to bolo ohlasované 1 Euro, nie je to cena rezidentskej karty, čo nás má trápiť, ale cena ktorú zaplatíme za dočasné parkovanie všade mimo svojho bydliska a náklady spojené s prevádzkou systému plateného parkovania.
Ak si vezmeme, že spoplatnené parkovanie v zónach č. 1 - č. 17 (sídliská) má byť nepretržité 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a maximálnej dennej sadzbe za parkovanie 1 Euro,  sa jedná pre rodiny s viac ako jedným autom (veľké rodiny; rodičia + dospelé dieťa) o likvidačných 365 Eur ročne.

A opäť pripomíname - ZA NIČ na oplátku.

Preto je v prvopočiatku dôležité odmietnuť spoplatnený systém parkovania. Neprinesie občanom ani jediné parkovacie miesto navyše a ako to už v dnešnom svete chodí, ak poľavíme, lacnejšie už to nebude. Ak raz začneme platiť, určite to o rok nebude ani lacnejšie ani zadarmo. Náklady predsa každoročne môžu ísť jedine hore.Parkovanie - ďalšie (ne)riešenie časť II.

...pokračovanie článku.

Článok 2. nového VZN o.i. pojednáva o rozdelení zón plateného parkovania - o tom sme písali už v inom článku - a označení parkovacích plôch.

Čo ale náklady na toto zbytočné zdražovanie už aj tak drahého života bežného Slováka.

Ak by sme si začali spisovať náklady, mohli by sme sem uviesť: v prvom rade náklady na výrobu a vydanie rezidentských (abonentských) kariet pre každé vozidlo. potom nasleduje výroba a osadenie nekonečného množstva príkazových, zákazových a informačných značiek, zriadenie prevádzkového systému - vybudovanie platobných automatov pre priamu platbu, prevádzka systému na SMS platby, vývoj a zavedenie webovej aplikácie pre platbu cez smartfón a k tomu správa a údržba takéhoto systému nejakou externou spoločnosťou. Ďalej sú to náklady na kontrolu dodržiavania a s tým spojené ďalšie náklady na riešenie priestupkov.

ako sme už uviedli, bude len otázkou času, kedy sa poď ťarchou týchto výdajov stane prevádzka pre mesto nerentabilná a "rado" sa jej zbaví v prospech nejakej externej spoločnosti. A peniaze občanov budú fuč!

Mnohí občania do istej miery s takýmto "poriadkom" v parkovaní súhlasili, veriac, že vyzbierané peniaze za parkovné, pôjdu v plnej miery späť do mestskej pokladne akoby na osobitný účel a budú sa za tieto prostriedky revitalizovať existujúce a najmä stavať nové parkovacie miesta. No nič nie je ďalej od pravdy. Aj keď sa nám to vtedajší viceprimátor snažil nahovoriť, je nemožné aby boli parkoviská udržiavané vo forme čistenia, zametania a odpratávania snehu v zimnom období. Je ťažké si to čo i len predstaviť a každý logicky zmýšľajúci človek pochopí, že je to i nemožné.

Aby si mesto prihrialo trošku polievočky a naklonilo si časť ľahkoverných občanov na svoju stranu, snažili sa opäť ľudí opiť znížením ceny za rezidenčnú kartu na 1 Euro /ročne. (Najprv to bola cena 38 Eur za kartu na rok, potom 20 Eur na rok). Je teda jasné, že z peňazí za rezidentské karty sa žiadne obrovské výnosy čakať nedajú - toľko k možnosti použiť prostriedky na výstavbu ďalších parkovísk.
Samozrejme, je tu ešte výnos za dočasné parkovanie, no ťažko povedať, či by výnosy prekonali celkové náklady.

Jasným záverom je, že ak nechceme platiť za nič navyše, nové znenie VZN o zavedení spoplatneného parkovania nesmie prejsť! pretože spoplatnením sa z jedného miesta nespravia dve...

...pokračovanie v ďalšom článku.
Zóny plateného parkovania podľa nového VZN

Nové rozdelenie rezidentských zón podľa prílohy č. 2 VZN malo podľa predošlej verzie vyzerať nasledovne.

Už na prvý pohľad je jasné, že sa jedná o nelogické riešenie. Je to aj riešenie zbytočné, nakoľko celým zmyslom zavedenia rezidentského parkovania vôbec nie je prinesenie poriadku v parkovaní na území mesta Prešov, ale iba spôsob ako z občanov vytiahnuť ďalšie peniaze za nič. Toto budem pripomínať tak často ako sa len dá!
V súvislosti s týmito zónami bol vypracovaný ja podrobný zoznam ulíc, ktoré do jednotlivých zón patria. Aj tu sa stretávame so zbytočne komplikovaným a nelogickým riešením. Zoznam ulíc bol prílohou č. 1 nového VZN a tak ako aj prílohu č.2 si ich môžte stiahnuť na konci tohto článku.
Nezabudnime, že nárok na parkovacie miesto máte len po zakúpení (toľko k bezplatnému parkovaniu) rezidentskej (príp. abonentskej) karty, a aj to len pre jedno auto na byt.
V praxi to znamená, že k Vám nikto nemôže prísť na návštevu aby za to nemusel zaplatiť a to i v prípade ak je dosť voľných parkovacích miest. Rovnako nemôžete ani vy ísť na návštevu do inej rezidentskej zóny. To veľmi spríjemňuje a zľahčuje napr. návštevy starých rodičov.
V praxi by to znamenalo, že obyvateľ sídliska Šváby, ktorý výba v rezidentskej zóne č. 13 môže bezplatne parkovať na cca 500m vzdialenom inom konci svojej rezidentskej zóny, no na parkovacie miesto cez ulicu na ktoré dokonca vidí z okna môže zabudnúť nakoľko sa jedná o zónu č. 14.
To isté by platilo pre obyvateľa ulice Federátov, ktorý nemôže zaparkovať cez ulicu na ul L. Novomeského čo je vzdušnou čiarou cca 150m, no na základe jeho príslušnosti do rezidentskej zóny č. 15, môže bezplatne parkovať na konci ul. Šoltésovej - čo je vzdušnou čiarou viac ako 500m.
Ako ďalší príklad "logiky" by sme mohli uviesť zóny č. 7 a č. 8 t.j. ulice ako Obrancov mieru Československej armády rozdelené podľa párnych a nepárnych popisných čísel. I keď sa jedná o fyzicky oddelené zóny, dochádza k vytvoreniu "mini-zóny" č. 7, ktorej obyvatelia prakticky nemôžu parkovať nikde.
Alebo si ako príklad môžme uviesť zónu č. 17 ktorá ma neprieč vzdušnou čiarou viac ako kilometer. Samozrejme pokiaľ nenájdete voľné miesto pred blokom alebo v jeho v blízkosti, je vám k dispozícii ktorékoľvek iné miesto v rámci vašej obrovskej zóny.
Tu ma napadajú slová pani primátorky keď sa zo všetkých síl snažila obhajovať túto velehlúposť a zlodejinu a vyrukovala s temer poetickou poznámkou o tom ako otcovia nemôžu prísť domov z práce načas lebo hľadajú voľné parkovacie miesto. Dúfam, že tento výplod chorého básnického čreva sa nevryl do myslí ľudí.
Rovnako tak to platí pre sídlisko III, ktoré je rozdelené do troch zón, no parkovacie miesto pred vašim nosom je pre Vás spoplatnené tabu, no niekde o kilometer na vás čaká snáď jedno prázdne, pre Vás nespoplatnené miesto.
Ešte v rokoch 2016-2017 keď bola vrava okolo nového VZN veľmi živá a aktuálna sme počas stretnutí so zástupcami mesta zozbierali názory obyvateľov na toto VZN. Z názorov ľudí vyberáme:
  1. Denne navštevujem svojich rodičov v pokročilom dôchodkovom veku. Kedže bývajú v po novom inej zóne, to si mám každý deň siahnuť do vrecka?
  2. Nosíme deti do škôlky na sídlisku v inej zóne. Určite nemienim platiť! je to blud.
  3. A keď pracujem v inej zóne to si mám na každý deň keď prídem do práce autom pripraviť peniaze na parkovné?
  4. Platiť parkovné len preto, že sa pristavím na inom sídlisku v malej predajni? Veď také CBA alebo MilkAgro nemajú vlastné parkoviská. Neuveriteľná hlúposť!
  5. My máme s manželom každý vlastné auto. To si máme nájsť v rodinnom rozpočte zvyšných 365 Euro na denné parkovanie druhého auta?
  6. Ja nemám auto ale často nám svokor, ktorý svoje nevyužíva, požičia to svoje. To znamená, že s ním nemôžem prísť bezplatne pred blok ? To snáď nemyslíte vážne, toto nemôže prejsť...
  7. Nám chodí babka strážiť deti kým sme v práci. Logicky zaberie len to parkovacie miesto, ktoré by inak zaberalo naše auto, no i tak má zaňho platiť? Čože?
  8. Zase sa snaží niekto naplniť si vrecká spoplatnením niečoho čo je zadarmo ale v podstate za to občan nič nedostane? Zlodejstvo!
  9. No nehnevajte sa ...ak niekto kúpi kartu a býva napr. na sibírskej a nenájde miesto tak si ma zaparkovať napr.na šrobárovej a šľapať domov peši? Hlavne že je v zóne....Celé nedomyslené
  10. Ja bývam s rodičmi a mám vlastné auto. To si mám nájsť z môjho platu stovky eur navyše na dočasné parkovanie kedže sa vydá len jedna karta na byt a tú dostanú rodičia na ich auto alebo kde mám teda parkovať? Nech sa potom nečudujú, že sa mesto vyľudňuje....


Parkovanie - ďalšie (ne)riešenie časť I.

Vážení občania, už sa opäť blíži obdobie keď sa "naši" zvolení zástupcovia budú zaoberať novou verziou VZN o parkovaní v Prešove.
Nová verzia ešte nie je známa, ale poďme sa pozrieť čomu sa v nej bude treba vyhnúť. Vezmime si ponaučenie z minulosti. Písal sa rok 2016 a na svete bol návrh nového znenia VZN o parkovaní.

Treba poznamenať, že predošlá verzia bola zmietnutá zo stola a nedostala sa ani na rokovanie mestského zastupiteľstva aj vďaka pripomienkovaniu občanov. Podľa dostupných informácií to žiaľ, boli len dve pripomienky, no zdá sa, že i to stačilo a prispelo aby túto nehoráznu krádež s názvom "nové VZN" poslanci neodsúhlasili.

Poďme sa ale pozrieť, čo nám to mestská rada vlastne pripravila.
Celý materiál si môžete stiahnuť tu. (21. zasadnutie mestskej rady z 14.9.2016)

Článok 1.:

bod 2., písm. b) - tu sa dozvedáme, že rezidentom s nárokom na vydanie parkovacej karty je len osoba s trvalým bydliskom v danej zóne, na čom by nebolo nič divné, no zároveň, len pokiaľ je aj majiteľom motorového vozidla - takže zabudnite na požičané auto.

Potom nasleduje niekoľko detailov do ktorých my tu nemusíme zachádzať, no skutočná bomba prichádza v bode 2., písm. f), kde sa dozvedáme, že prevádzkovateľom nemusí byť samotné mesto, aby sa tak peniaze jeho daňových poplatníkov vrátili aspoň čiastočne do mestskej kasy (treba si uvážiť, že na prevádzkou takéhoto systému vznikajú aj nemalé náklady), ale poľahky môžu tieto prostriedky - pripomínam platené presne za to, čo je dnes zadarmo, bez zmeny stavu - tiecť do vrecák súkromnej firmy.
Dovolím si tvrdiť, že nik nepochybuje, že presne na to bol aj tento návrh vytvorený. Napchať peniazmi občanov súkromné vrecko za nič.
Tento bod síce hovorí o tom, že by to mala byť organizácia zriadená mestom, no na stretnutí s poslancami nikto presne nevedel ako.
Hlavne sa nikde nepíše o tom, že tomu tak bude na veky-vekov, preto ako je zvykom, po roku nerentabilnosti projektu sa radšej odovzdá do rúk súkromnej firmy aby sa s tým "trápila".

Pokračovanie nabudúce...

Parkovanie - VZN

Statickú dopravu (parkovanie) v meste Prešov v súčastnosti upravuje VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) č. 2/2014. Jeho plné znenie si môžte pozrieť na tomto linku.