Stránky

Parkovanie - ďalšie (ne)riešenie časť II.

...pokračovanie článku.

Článok 2. nového VZN o.i. pojednáva o rozdelení zón plateného parkovania - o tom sme písali už v inom článku - a označení parkovacích plôch.

Čo ale náklady na toto zbytočné zdražovanie už aj tak drahého života bežného Slováka.

Ak by sme si začali spisovať náklady, mohli by sme sem uviesť: v prvom rade náklady na výrobu a vydanie rezidentských (abonentských) kariet pre každé vozidlo. potom nasleduje výroba a osadenie nekonečného množstva príkazových, zákazových a informačných značiek, zriadenie prevádzkového systému - vybudovanie platobných automatov pre priamu platbu, prevádzka systému na SMS platby, vývoj a zavedenie webovej aplikácie pre platbu cez smartfón a k tomu správa a údržba takéhoto systému nejakou externou spoločnosťou. Ďalej sú to náklady na kontrolu dodržiavania a s tým spojené ďalšie náklady na riešenie priestupkov.

ako sme už uviedli, bude len otázkou času, kedy sa poď ťarchou týchto výdajov stane prevádzka pre mesto nerentabilná a "rado" sa jej zbaví v prospech nejakej externej spoločnosti. A peniaze občanov budú fuč!

Mnohí občania do istej miery s takýmto "poriadkom" v parkovaní súhlasili, veriac, že vyzbierané peniaze za parkovné, pôjdu v plnej miery späť do mestskej pokladne akoby na osobitný účel a budú sa za tieto prostriedky revitalizovať existujúce a najmä stavať nové parkovacie miesta. No nič nie je ďalej od pravdy. Aj keď sa nám to vtedajší viceprimátor snažil nahovoriť, je nemožné aby boli parkoviská udržiavané vo forme čistenia, zametania a odpratávania snehu v zimnom období. Je ťažké si to čo i len predstaviť a každý logicky zmýšľajúci človek pochopí, že je to i nemožné.

Aby si mesto prihrialo trošku polievočky a naklonilo si časť ľahkoverných občanov na svoju stranu, snažili sa opäť ľudí opiť znížením ceny za rezidenčnú kartu na 1 Euro /ročne. (Najprv to bola cena 38 Eur za kartu na rok, potom 20 Eur na rok). Je teda jasné, že z peňazí za rezidentské karty sa žiadne obrovské výnosy čakať nedajú - toľko k možnosti použiť prostriedky na výstavbu ďalších parkovísk.
Samozrejme, je tu ešte výnos za dočasné parkovanie, no ťažko povedať, či by výnosy prekonali celkové náklady.

Jasným záverom je, že ak nechceme platiť za nič navyše, nové znenie VZN o zavedení spoplatneného parkovania nesmie prejsť! pretože spoplatnením sa z jedného miesta nespravia dve...

...pokračovanie v ďalšom článku.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára