Stránky

Nové pravidlá podľa VZN o parkovaní (časť I.)

Ako sme spomínali v predošlom článku, dňa 19.6. 2019 boli na mestskom zastupiteľstve odsúhlasené nové pravidlá pre parkovanie na území mesta Prešov.

To, že k odsúhlaseniu tohto VZN bolo treba inak opozičných klubov, ktoré zázračne došli k zhodnému názoru je dôkazom toho aké silné a nevypočítateľné vedia byť politické dohody.

Prinášame niekoľko dostupných informácií a neskôr aj novú verziu VZN.

Prvé využitie v praxi by sme mali badať už o rok - ale len v centrálnej časti mesta. na sídliskách, by mali byť tiet pravidlá zavedené až o rok neskôr. je to informácia pomerne nová, nakoľko sa presné časové úseky zavádzania VZN do praxe doteraz nespomínali.

Spomínaný rok by mal byť využitý na dobudovanie kapacít a len v centre by sa malo jednať o takmer 1000 nových parkovacích miest. Ako to chce radnica dosiahnuť nie je nikde uvedené ale veľmi radi si na tento počin počkáme. Počas ďalších 12 mesiacov by malo pribudnúť dostatok parkovacích miest na sídliskách tak, aby sa rezidenčné parkovanie dalo v plnom rozsahu spustiť do 24 mesiacov od odsúhlasenia VZN. Veľa šťastia s tým.

Poslanec Dupkala podal protinávrh aby bolo rokovanie o tomto VZN stiahnuté z rokovania, avšak takmer jednohlasne bol tento návrh zamietnutý. ZA boli len poslanci Dupkala a Eštočák.

Rovnako neprešiel protinávrh poslankyne Langovej, aby sa nemenil súčasný čas spoplatnenia v centrálnej mestskej zóne, t.j. aby sa platilo len do 17:00 ako je tomu v súčastnosti a nie do 18:00 ako je to v novom VZN a oslobodenie od platenia v sobotu, rovnako ako je tomu dnes.

Už keď nič, tak aspoň pekne dopletieme občanov, roky zvyknutých na súčasné časy spoplatnenia.

Ďalšou úpravou, ktorú odsúhlasila komisia je platnosť PK naprieč niektorými susednými zónami. V praxi to znamená, že PK obyvateľov Solivaru a Švábov (3 zóny) bude platná vo všetkých troch zónach. PK obyvateľov Sídliska II (2 zóny) bude platná v oboch zónach a PK obyvateľov Sídliska III (3 zóny) bude platná vo všetkých troch zónach. Na obyvateľov tretieho najväčšieho sídliska na Slovensku - Sekčov (3 zóny) - sa pri rozširovaní platnosti kariet aj do iných zón ale už zabudlo. Zrejme je to sídlisko dobré len na stavbu obchodných centier a otvárenie kasín a herní!!! Hanba poslancom tejto mestskej časti ktorí veľkodušne zahlasovali ZA prijatie tohto VZN a navyše nemali ani toľko odvahy aby predniesli protinávrh ako poslanci z iných VMČ. Ďalší dôkaz diskriminačnej politiky tohto VZN!

V ďalšom rade bola odsúhlasená aj zmena ceny karty pre tretie auto v byte z avizovaných 300 na 150 Eur.

Poslanci zahlasovali aj za zriadenie tzv. fondu mobility, ktorý je v iných slovenských mestách už realitou. 30% z príjmov za parkovanie by malo byť príjmom práve v prospech tohto fondu.

Dôležitým, a vítaným bodom, je aj fakt, že každá zóna pred spustením plateného parkovania naživo musí byť osobitne posúdenia čo sa týka do pripravenosti a následne odsúhlasená na mestskom zastupiteľstve. Uvidíme, ako vážne tento bod zoberú poslanci ak takáto situácia nastane. Samozrejme za predpokladu, ak primátorka mesta toto VZN podpíše...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára