Stránky

Pripomienkovanie VZN

Drahí občania, nová verzia VZN o parkovaní na území mesta Prešov je vyvesená na úradnej tabuli mesta a je možné ju pripomienkovať do pondelka 10. júna.

Svoje pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia: t.j. :

Ing. Stanislav Ondirko vedúci Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková č. 24 
080 01 Prešov 
stanislav.ondirko@presov.sk

Celý dokument si môžte stiahnuť na stránke: https://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=610%3A0%3A&F144134001=5003

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára