Stránky

Pripomienkovanie VZN o parkovaní

V súčastnosti si môžu občania prezrieť dokumenty k zajtrajšiemu zasadaniu na tomto linku.

Okrem materiálov na prerokovanie sa tam nachádza aj veľmi zaujímavý dokument - pozrieť/stiahnuť  - a tým je vyhodnotenie Pripomienok občanov.

Arogancia moci v priamom prenose. Vecné protiargumenty občanov boli zametené pod koberec a priamo ignorované. Väčšinou za pomoci formulky:
Pripomienke sa nevyhovuje, nie je pripomienkou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Takže obsah časti 41 pripomienok nebol vzatý do úvahy a namiesto toho odignorovaný za pomoci takejto formulky.

Očakávať, že bežný občan podá právne správnu pripomienku je prinajmenšom naivné, no zároveň nespravodlivé.
Prešov so zdravým rozumom - to je to čo občania Prešova potrebujú. Nie argumentáciu právnymi formulkami, ale použitie zdravého, sedliackeho rozumu.

Ako jeden z príkladov si uveďme asi najpolopatistickejšie vyjadrený názor občanov:

D.K. Som absolútne proti plateniu za parkovanie, aj z dôvodu, že mladé rodiny s deťmi nemajú peňazí nazvyš, aby si mohli dovoliť platiť nezmyselné parkovanie.

No odpoveď už nemá s jasnou odpoveďou nič spoločné:
Pripomienke sa nevyhovuje, nie je pripomienkou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ďakujeme kompetentným, že sa tomuto a ďalším názorom (mnohých) občanov absolútne nevenovali.

Ako ďalší príklad, priam výsmechu uvádzame:
J.F. Nové znenie VZN predpokladá rozdelenie do 17 rezidentských lokalít. Občania nesúhlasia s týmto rozdelením, nakoľko v jednotlivých zónach nie je dostatok parkovacích miest pre všetkých občanov s trvalým bydliskom v danej rezidentskej zóne a tak by dochádzalo k situácii, keď občan s platnou rezidentskou kartou nemôže v rámci tejto zóny zaparkovať svoje vozidlo. Následne nie je známe, čo v takej situácii môže občan robiť keďže zaparkovanie v inej rezidentskej zóne bude preňho pokutované i keď sa bude jednať o geograficky najbližšie miesto.

Opäť, odpoveď začína už známou formulkou, no tentokrát je doplnená - a keby radšej nebola - "neodpoveďou":
Pripomienke sa nevyhovuje, nie je pripomienkou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poznámka : Rezident jednej zóny môže zaparkovať v inej zóne a zaplatí ako nerezident s 50% zľavou na 1. hodinu

Zdravý rozum ostáva stáť, keď odpovedáte na niečo, na čo sa Vás nikto ani nepýtal. Čiže, keď nenájdete voľné parkovacie miesto v zóne kde to máte parkovacou kartou zaručené bezplatne (?), môžte zaparkovať v inej a to s neuveriteľnou zľavou 50% na neuveriteľnú 1. hodinu. Normálny občan sa opýta - a čo s ďalším časom? ja potrebujem parkovacie miesto dlhodobejšie! Po prvej hodine čo?

Arogancia moci v priamom prenose je aj neuvedenie všetkých pripomienok, napriek faktu, že ich prijatie v stanovenom termíne bolo potvrdené podávajúcemu elektronicky prostredníctvom e-mailu.

Hlasovanie o prijatí tohto VZN je už zajtra a tak našim zvoleným zástupcom želáme len aby sa priklonili k zdravému rozumu a pri hlasovaní použili práve ten a počúvli hlasy svojich občanov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára