Stránky

VZN o parkovaní - verzia 2019 - časť I.

Návrh nového znenia VZN môžu občania nájsť medzi dokumentmi Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie na tomto linku.

Preberme si jeho znenie nakoľko občanom môže byť jeho znenie v niektorých článkoch a bodoch nezrozumiteľné. Verím, že je tomu tak aj pre samotných poslancov, lebo táto  (verím že ) pracovná verzia je nekompletná a obsahuje aj niekoľko chýb.

Je zaujímavé, ako takúto verziu môžu členovia komisie vôbec posudzovať.
Týmto apelujeme na dámy ako p. Bednárová a Kollárová a pánov Mochnackého, Lukáča, Drutarovaského, Barana, Mačeja, Turčana a Brehuva - t.j. členov komisie, aby tento dokument neschválili.

Samotné "nové" znenie VZN prináša oproti predošlej verzii z roku 2016 ale i tej novšej z roku 2017  niekoľko zmien:

- vypúšťa sa pojem abonent (podnikateľ) a tým pádom aj abonentská parkovacia karta.
- po novom sa uvádza, že prevádzkovateľom bude mesto Prešov. Je úctyhodné, že oproti verzii z roku 2016 sa stratila informácia o "poverenej organizácii", no napriek tomu to neznamená na akú dobu bude prevádzkovanie pre mesto rentabilné a bude môcť tento výhodný kšeft vyberania peňazí za verejné priestranstvo previesť tretej strane.
- pribudli tarifné pásma V. a VI., ich bližší opis i grafické znázornenie už ale chýba.
- platené parkovanie v tarifnom pásme I.-IV. (centrum a širšie centrum mesta) sa predlžuje zo 17.00 do 18.00, a doteraz nespoplatnená sobota bude spoplatnená v čase 8.00-12.00
- platba za parkovanie bez predplatenej parkovacej karty je v prílohe č. 4 uvedené následovne:


- dozvedáme sa, že plánovaná cena prvej rezidentskej parkovacej karty je 25 ,- Eur. V prípade dvoch áut v domácnosti si ale už občania môžu pripraviť ďalších 100 ,- Eur a s každé ďalšie auto až 250,- Eur. 
- garancia voľného parkovacieho miesta vo vašej rezidentskej zóne ale neexistuje a tak čo robiť, že v prípade nenájdete voľné parkovacie miesto i so zaplatenou PK (parkovacou kartou) je otázne. Snáď ako je tomu v súčastnosti v Košiciach, môžte zaparkovať kdekoľvek a čakať od príslušného orgánu pokutu.
- útechou by mala byť platnosť PK v celej rezidentskej zóne ale to mi je ak chcem nakúpiť v inej zóne na nič. Rovnako ako mi je na nič voľné parkovacie miesto na druhom konci rezidentskej zóny, keď mám v kufri nákup, igelit vody a malé dieťa v sedačke (jeden by neveril o aký častý prípad ide)
- potešujúca správa (?!): Prevádzkovateľ, teda mesto, sa i zimnom období bude starať o parkovacie plochy rezidentov, čiže už žiadne odhadzovanie snehu si okolo auta, pekne si zavoláme správcu nech mi auto "vyslobodí"...čí? Samozrejme ide o žart a opíjanie rohlíkom.
- Parkovacia karta bude mať len elektronickú podobu, čiže okrem investície do pevných parkovacích automatov si môžme byť istí aj nákladmi na kontrolu elektronických kariet vo forme nejakého dopravno-regulačného systému elektronickej evidencie vozidiel.
- čo sa týka vozidiel oslobodených od platieb, v novom návrhu už chýbajú vozidlá poslancov.
- nové VZN zavádza až 6 druhov PK a to nasledovné:

- novinkou sú PK pre nerezidentov - za 250,- Eur ročne a PK pre návštevy, ale detaily tejto karty vo VZN už uvedené nie sú.

...pokračovanie v ďalšom článku...


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára